preloader

We zijn iets moois aan het bouwen! Tot gauw!

Forum Libertas is een burgerinitiatief dat vrijheid van meningsuiting, individuele vrijheid en zelfbeschikking wenst te bevorderen door het steunen van vrije, onafhankelijke pers en media, technologie voor digitale vrijheid en organisaties die zich actief inzetten voor deze doelen. Forum Libertas is voor een kleine overheid en de soevereine natiestaat.